Profesní životopis

Osobní data :
motto-portret red Příjmení, jméno, titul

Šrom Ivan, Ing.arch.

Datum a místo narození

20.6.1952, Ústí nad Orlicí

Národnost

česká

Vzdělání

Fakulta architektury ČVUT v Praze (1971-1977)

Autorizace

autorizovaný architekt ČKA - číslo autorizace 00 333

Jazykové znalosti

mateřský jazyk čeština, dále částečně angličtina, němčina, ruština

Odborné aktivity

fotografie – pro potřeby profese i jako hobby, spolupráce s FA ČVUT v Praze – odborné posudky diplomových a bakalářských prací studentů fakulty

Členství v odborných organizacích

Česká komora architektů

Pozice v profesi

autorizovaný architekt